Spørretimespørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 01.04.1993
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 21.04.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): "Det er viktig for Norge å få fullstendig informasjon om omfanget av russisk atomavfall i de nordlige havområdene, blant annet for å kunne treffe nødvendige tiltak mot mulige skadevirkninger.

Hvilke muligheter har Norge nå for å få den nødvendige informasjon, og hva akter departementet å gjøre i sakens anledning?"


Les hele debatten