Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 01.04.1993
Besvart: 21.04.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Innvandrarar og andre som av ymse grunnar får opphald i Noreg møter berre bokmål i opplæringa, jamvel om dei bur i typiske nynorskdistrikt. Noko som fører til ytterlegare framandgjering i miljøet.

Korleis vurderer statsråden dette prinsipielt, og kva vil han gjere med det?"


Les hele debatten