Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 15.04.1993
Besvart: 21.04.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Bevilgningssystemet innenfor Norges Forskningsråd handler om bukken som passet havresekken. Forskerne bevilger i meget stor grad forsknings- midler til seg selv. Dermed risiskerer man at særinteresser vinner frem gjennom å bevilge store pengesummer til egne prosjekter på bekostning av den naturvitenskapelige forskningen i Norge.

Hva mener statsråden bør gjøres for å endre på dette?"


Les hele debatten