Spørretimespørsmål fra Lars Gunnar Lie (KrF) til justisministeren

Datert: 23.03.1993
Besvart: 21.04.1993 av justisminister Grete Faremo

Lars Gunnar Lie (KrF)

Spørsmål

Lars Gunnar Lie (KrF): "Vil justisministeren syte for at det vert utarbeidd ein nynorskversjon av datasystemet for straffesaker (Strasak), slik at politietaten kan fylgje reglane i mållova?"


Les hele debatten