Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til justisministeren

Datert: 26.03.1993
Besvart: 21.04.1993 av justisminister Grete Faremo

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Mange foreldre har kausjonert for voksne barn eller stilt hus og eiendom som sikkerhet. I tillegg krever kreditorer kausjoner når betalings- vansker melder seg for barna. På grunn av manglende informasjon er folk ofte ukjent med konsekvensene ved kausjon, for eksempel at de selv kan risikere å måtte gå fra hus og hjem.

Hvor raskt kan Stortinget kunne ta stilling til de nødvendige endringer i kausjonsloven slik at kausjonistenes rettssikkerhet bedres?"


Les hele debatten