Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 13.04.1993
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 21.04.1993 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Ifølge reportasje i Dagbladet for 1. april 1993 med referanse til overlege Thomas Bøhmer ved Aker sykehus, dør nå eldre ensomme mennesker på grunn av underernæring.

Hvilke tiltak vil sosialministeren sette i verk for å bedre ernærings- situasjonen for enslige eldre?"


Les hele debatten