Spørretimespørsmål fra Inger Pedersen (A) til helseministeren

Datert: 23.03.1993
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Inger Pedersen (A)

Spørsmål

Inger Pedersen (A): "Nakkeslengskadde møter ofte store problemer både helsemessig og økonomisk, delvis fordi mange leger ikke kjenner godt nok til denne form for skade og konsekvensene.

Hvilke tiltak vil departementet sette i verk for å øke kunnskapen hos helsepersonell og i befolkningen, forebygge invalidiserende utvikling og gjøre tiltakene for nakkeslengskadde mer tilpasset behovet?"


Les hele debatten