Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til helseministeren

Datert: 13.04.1993
Besvart: 21.04.1993 av helseminister Werner Christie

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Det er betydelig uklarhet omkring de rettigheter russere har overfor norsk helsevesen. Dette forholdet har aktualisert seg ved hyppige anløp av russiske fiskefartøy blant annet i Finnmark.

Hva vil helseministeren gjøre for å sikre at russere som under opphold i Norge blir syke, sikres den samme medisinske behandling som innbyggere fra andre land i Barentsregionen?"


Les hele debatten