Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til fiskeriministeren

Datert: 16.04.1993
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 21.04.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Flere oppslag i riksmedia og nord-norske aviser beretter om stor- invasjon av såkalte Kamsjatkakrabber fra Russland på Finnmarkskysten. I henhold til avtale mellom Russland og Norge er denne gigantiske krabbearten totalfredet med unntak for forskningsfangst på inntil 2 500 dyr i året.

Har statsråden vurdert om avtalen med Russland bør reforhandles med sikte på å åpne for beskatning av denne ressursen?"


Les hele debatten