Spørretimespørsmål fra Ole Gabriel Ueland (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 22.04.1993
Besvart: 28.04.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

Ole Gabriel Ueland (Sp)

Spørsmål

Ole Gabriel Ueland (Sp): "Frå fleire hald har det kome signal om at både når det gjeld anbud på bygging av installasjonar og tenesteoppdrag knytta til oljeverksemnda på norsk sektor i Nordsjøen, har det vore britiske anbud som er betydeleg lågare enn norske.

Meiner nærings- og energiministeren dette kan skuldast ulike konkurranseforhold?"


Les hele debatten