Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 22.04.1993
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 28.04.1993 av justisminister Grete Faremo

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Mange grunneigarar set opp bygsleavgiftene til det urimelege, når gamle kontraktar går ut. Folk som har kjøpt seg hus, har brått fått tilsendt nye kontraktar, der bygsleprisen stig med store summar. Mange har kjend seg pressa til anten å betale eller å kjøpe tomta til ein særs høg pris.

Kva vert gjort for å betre rettstryggleiken for bygslarar når kontraktane går ut?"


Les hele debatten