Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 23.04.1993
Spørsmålet er trukket tilbake

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "Ringsaker Vekst A/S har søkt om 15 mill. kroner som påfylling til sitt omstillingsfond. Kommunal- og arbeidsdepartementet har så langt innvilget 7,5 mill. kroner.

Vil kommunal- og arbeidsministeren vurdere en ytterligere bevilgning til Ringsaker Vekst A/S?"


Les hele debatten