Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 26.03.1993
Besvart: 28.04.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "På Tele- og Dataforbundets nylig avholdte landsmøte var det enighet om å kreve at Televerket sier opp abonnementene til de som markedsfører salg av seksuelle tjenester.

Vil statsråden foreta seg noe for å følge opp denne henstillingen, slik at statens virksomhet på denne sektor kan opphøre?"