Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til finansministeren

Datert: 22.04.1993
Besvart: 28.04.1993 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Ifølge Økonomisk Rapport nr. 8/93 har Kreditkassen inngått en lønnsavtale med direktør Borger A. Lendt som koster banken omlag 2,5 mill. kroner pr. år.

Hvilket syn har statsråden på denne avtalen og på at en statsstøttet forretningsbank opererer med slike lønnsnivå for ledere?"


Les hele debatten