Spørretimespørsmål fra Olaf Aurdal (H) til justisministeren

Datert: 19.04.1993
Besvart: 28.04.1993 av justisminister Grete Faremo

Olaf Aurdal (H)

Spørsmål

Olaf Aurdal (H): "På grunn av ferieavvikling vil Eigersund Lensmannskontor i år kun bli bemannet av en person i halv stilling.

Anser justisministeren denne bemanning som tilstrekkelig?"


Les hele debatten