Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 19.04.1993
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): ""Stena Nordicas" anløp i Moss antas å være den viktigste innfalls- porten for ulovlig innvandring til Norge. Flere tusen fremmede ankommer byen årlig, men politiet mangler ressurser til daglige kontroller. Økt innsats vil stoppe mye illegal innvandring til Østlandet.

Hva kan statsråden bidra med for å rette på forholdene?"


Les hele debatten