Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 22.04.1993
Besvart: 28.04.1993 av justisminister Grete Faremo

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Hva vil justisministeren gjøre for å bringe klarhet i omfanget av dokumenter fra Overvåkingspolitiet som er kommet på "avveie", og der noe i dag befinner seg i Arbeiderbevegelsens arkiv og en del i private arkiver?"


Les hele debatten