Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til justisministeren

Datert: 23.04.1993
Besvart: 28.04.1993 av justisminister Grete Faremo

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Den 4. september 1992 søkte Halden Lensmannskontor om tildeling av tjenestebil. I den etterfølgende tid har lensmannen ringt 5 ganger og bedt om at det tas en avgjørelse, men fremdeles foreligger det ikke noe svar.

Ser justisministeren noen mulighet for å effektivisere arbeidet i departementet, da månedsvis venting på svar virker frustrerende?"


Les hele debatten