Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til barne- og familieministeren

Datert: 01.04.1993
Besvart: 28.04.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Dei statlege fylkesnemndene for sosialsaker skulle styrkje rettstrygg- leiken for born og pårørande. No viser det seg at dei kan verte ein flaskehals, der sakene vert liggjande ubehandla i lang tid. I lov om barne- vernsaker er det innført strenge tidsfristar. Den lange handsamingstida er såleis i strid med lova.

Kva vil statsråden gjere for å endre dei uheldige tilhøva?"


Les hele debatten