Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til sosialministeren

Datert: 22.04.1993
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 28.04.1993 av helseminister Werner Christie

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Helsedirektoratet har avslått søknad fra Søgne, Songdalen og Vennesla kommuner om å få dispensasjon til å opprettholde sine vaktsentraler for å ta seg av mottak og formidling av akuttmedisinske tjenester. Dette vil svekke den totale vaktberedskapen i disse kommunene.

Vil statsråden omgjøre dette vedtaket?"


Les hele debatten