Spørretimespørsmål fra Nils O. Golten (H) til fiskeriministeren

Datert: 17.03.1993
Besvart: 28.04.1993 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Nils O. Golten (H)

Spørsmål

Nils O. Golten (H): "Fiskeristyra i fleire fylke har ytra ønske om at Fiskeridirektoratet delegerer ansvaret for overføring av løyver og endringar i eigarstrukturen i oppdrettsanlegg til fiskerisjefane.

Vil statsråden imøtekoma kravet frå den ytre etaten om delegering av myndigheit, noko som kan føra til ei enklare handsaming av oppdrettssaker?"


Les hele debatten