Spørretimespørsmål fra Dagfinn Hjertenes (H) til fiskeriministeren

Datert: 22.04.1993
Besvart: 28.04.1993 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Dagfinn Hjertenes (H)

Spørsmål

Dagfinn Hjertenes (H): "Ifølge oppslag i Fjordenes Tidende, Måløy 21. april 1993 har Fiskeridirektoratet gitt avslag på en søknad om kjøp av andeler i en ringnotsnurper som er registrert i Tromsø. Kjøperen kommer fra Vestlandet, og der er fra før vest-norske eierinteresser i fartøyet.

Hva vil statsråden foreta seg i denne konkrete saken, og hva vil statsråden gjøre for å bedre mulighetene for en fri omsetning av konsesjonsbelagte fartøy?"


Les hele debatten