Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til miljøvernministeren

Datert: 27.04.1993
Besvart: 05.05.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Utslipp av giftig gass fra Langøya avfallsdeponi ved Holmestrand har skapt stor uro blant befolkningen, spesielt i nordre Vestfold.

Hva kan gjøres for å sikre at slikt utslipp ikke skal gjenta seg, og hva gjøres for å bedre sikkerhetsrutinene?"


Les hele debatten