Spørretimespørsmål fra Anne Aakervik (A) til miljøvernministeren

Datert: 27.04.1993
Spørsmålet er trukket tilbake

Anne Aakervik (A)

Spørsmål

Anne Aakervik (A): "De ansvarlige ved avfallsdeponiet på Langøya utenfor Holmestrand innrømmer brudd på sikkerhets- og varslingsrutinene i forbindelse med gasseksplosjonen.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for å kontrollere at disse rutinene sikres ved andre liknende anlegg?"


Les hele debatten