Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.04.1993
Besvart: 05.05.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Det er i dag vanskar med å rekruttere tannlegar i den offentlege tannhelsetenesta i distrikta. Eg er kjend med at fleire tannlegestudentar avbryt studiane.

Kva meiner statsråden grunnen til dette kan vere, og på kva måte kan ein skape større interesse for å fullføre tannlegestudiet?"


Les hele debatten