Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til justisministeren

Datert: 29.04.1993
Spørsmålet er trukket tilbake

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Gjennom pressen er jeg blitt kjent med eksempler på at kvinner ved samlivsbrudd sendes ut av landet. Dette skjer til og med når det dreier seg om enker etter mange års samliv.

Er dette i samsvar med vanlige regler som departementet ønsker å legge til grunn og premissene for utlendingsloven?"


Les hele debatten