Spørretimespørsmål fra Inger-Marie Ytterhorn (FrP) til sosialministeren

Datert: 29.04.1993
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 05.05.1993 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Inger-Marie Ytterhorn (FrP)

Spørsmål

Inger-Marie Ytterhorn (FrP): "Den 7. desember 1992 vedtok Stortinget å senke pensjonsalderen i private tjenestepensjonsordninger til 65 år. Vedtaket medfører en endring i forskriftene til skattelovens § 44 1. ledd, bokstav k av 28. juni 1968. Ifølge opplysninger fra departementet er dette vedtaket ikke satt i verk.

Vil statsråden sørge for at Stortingets vedtak blir gjennomført?"


Les hele debatten