Spørretimespørsmål fra Gudmund Restad (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 04.05.1993
Besvart: 12.05.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

Gudmund Restad (Sp)

Spørsmål

Gudmund Restad (Sp): "Vi har siden årsskiftet opplevd en gledelig rentenedgang i Norge. Statsbankene henger etter, men det er varslet at Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett vil foreslå rentereduksjoner også i en del statsbanker fra 1. juli 1993. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) opererer med opp til 12% nominell rente på eldre risikolån - betydelig høyere enn i det ordinære bankvesen.

Hva er statsrådens vurdering av dette?"


Les hele debatten