Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til nærings- og energiministeren

Datert: 06.05.1993
Besvart: 12.05.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Det er nå kjent at oljeselskapet Shell som operatør for Draugenfeltet kommer til å bruke engelsk arbeidskraft i forbindelse med forpleiningen. Dette betyr et stort tap av arbeidsplassmuligheter i Midt-Norge.

Hva vil statsråden her gjøre for å sikre norske arbeidsplasser?"


Les hele debatten