Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til landbruksministeren

Datert: 07.05.1993
Besvart: 12.05.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Praktiseringen av jordskifteloven kan medføre, slik Brøderud-skiftet har vist, at grunneiere ufrivillig blir tvunget til et jord/skogskifte som i tillegg påfører de enorme uønskede utgifter.

Vil landbruksministeren foreslå lovendringer eller sørge for en endret praktisering, slik at rettssikkerheten gjenopprettes og eiendomsretten styrkes?"


Les hele debatten