Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 07.05.1993
Besvart: 12.05.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Stridsspørsmålet ved barskogvernplanen var arealomfanget. I fyrste omgang vart det registrert 1,2 mill. daa produktiv skog.

Meiner statsråden at det på dei areala som ikkje er med i verneskog- planen kan drivast ordinær skogbruksdrift?"


Les hele debatten