Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til samferdselsministeren

Datert: 04.05.1993
Besvart: 12.05.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Postdirektoratet har vedtatt å tildele oppdraget for levering av nye uniformer til tre firmaer, blant annet DFU A/S på Ålgård. Samtidig blir produksjonsvirksomheten ved DFU A/S nedlagt og de ansatte oppsagt. Ordren blir overført til utlandet. Ifølge Stavanger Aftenblad 3. mai 1993 var Postdirektoratet ikke kjent med dette forhold.

Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sikre plassering av leveran- sen og derved arbeidsplassene ved DFU A/S?"


Les hele debatten