Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 06.05.1993
Besvart: 12.05.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "NSB arbeider med et prosjekt der grensevisitasjonskontrollen på Kornsjø skal legges ned. Hvis dette gjennomføres vil en viktig sikkerhets- kontroll på vognlaster inn til Norge bli borte, og det blir en dårligere godsservice for næringslivet i Halden-distriktet. Vognene må gå til Sarpsborg eller Alnabru og tilbake, med opp til flere dagers forsinkelse.

Kan statsråden se på denne saken en gang til?"


Les hele debatten