Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 07.05.1993
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 12.05.1993 av helseminister Werner Christie

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "En rapport fra Utlendingsdirektoratet avdekker omfattende kriminalitet blant asylsøkere. I 1991 ble det anmeldt 320 straffbare forhold. Blant annet er det registrert 45 tilfeller av vold mot personer utenfor mottak eller andre beboere i tillegg til anmeldelser av voldtekter, trusler om vold, bedrageri og hærverk.

Hva kan justisministeren bidra med for å rydde opp i forholdene?"


Les hele debatten