Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 07.05.1993
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 12.05.1993 av helseminister Werner Christie

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Justisministeren sa i Stortinget 17. februar 1993 at hjemvendte kosovoalbanere skal nøye følges opp, blant annet gjennom et eget overvåkings- system. Flyktningerådet hevder i ei melding 28. april 1993 at det ikke finnes instanser i Kosovo som kan overvåke om det skjer overgrep mot heim- sendte kosovoalbanere, og Flyktningerådet advarer mot tilbakesending av kosovoalbanere til en høyst utrygg situasjon.

Hva er statsrådens vurdering?"


Les hele debatten