Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til bistandsministeren

Datert: 22.04.1993
Besvart: 12.05.1993 av bistandsminister Kari Nordheim-Larsen

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "Norge stemte i Verdensbanken i desember 1992 for et vannkraftprosjekt som innebærer en neddemming av Bio-bio elven i Chile. Dette vil bidra til at Mapuche-indianerne får sitt levegrunnlag ødelagt og til skadelige inngrep i naturmiljøet.

Har Norges stemmegivning i Verdensbanken noen sammenheng med at norske bedrifter deltar i dette kraftutbyggingsprosjektet?"


Les hele debatten