Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til helseministeren

Datert: 23.04.1993
Besvart: 12.05.1993 av helseminister Werner Christie

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Innen EF/EØS er det etablert utdanning på høyskolenivå som utdanner behandlere innen naturmedisin som egen disiplin. Det gjennomgås en 3-årig utdanning innen naturvitenskapelige fag, og denne har også østlig filosofi og tankegang som hovedfag.

Hvordan ser statsråden på etablering av en ny skoleretning i Norge, etter samme mønster og nivå som land tilknyttet EF/EØS?"


Les hele debatten