Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 26.04.1993
Besvart: 12.05.1993 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Foreningen for kroniske smertepasienter opplyser at bare 5 sykehus har tilfredsstillende smertebehandlingstilbud.

Kan helseministeren bekrefte at disse opplysningene er riktige, og vil helseministeren ta skritt til at man får polikliniske smerteklinikker ved alle sentralsykehus i landet?"


Les hele debatten