Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 27.04.1993
Besvart: 12.05.1993 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Helseministeren har ved ulike anledninger uttalt at en må få en bedre funksjonsfordeling mellom lokalsykehus og sentralsykehus innen eget fylke og på tvers av fylkesgrensene.

Vil en slik omstrukturering medføre at en del lokalsykehus mister døgn- kontinuerlig akuttberedskap?"


Les hele debatten