Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til helseministeren

Datert: 29.04.1993
Besvart: 12.05.1993 av helseminister Werner Christie

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Ifølge media skal det i løpet av våren 1993 utpekes et femte prøve- fylke for mammografiscreening. Telemark har vist stor interesse for å bli prøvefylke i denne sammenheng.

Kan helseministeren gi signal om utpeking av et eventuelt femte prøve- fylke for mammografiscreening?"


Les hele debatten