Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til helseministeren

Datert: 07.05.1993
Besvart: 12.05.1993 av helseminister Werner Christie

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Oslo bystyres vedtatte reguleringsplan for nytt rikshospital på Gaustad forutsetter at staten finansierer vei- og kollektivsystemet utenom de midler som går til Oslo-pakka og de ordinære samferdselsinvesteringene over statsbudsjettet.

Er statsråden innstilt på at disse ekstrakostnadene med vei- og kollektivtrafikken for Oslo kommune skal dekkes over statsbudsjettet?"


Les hele debatten