Spørretimespørsmål fra Karin Lian (A) til utenriksministeren

Datert: 13.05.1993
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 26.05.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Internasjonal barnebortføring er et problem som i løpet av de senere årene har økt i omfang også i Norge.

Hva gjøres fra norske myndigheters side for å bistå norske mødre til barn som blir ulovlig bortført fra landet, og for å sikre tilbakeføring av slike barn?"


Les hele debatten