Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til utenriksministeren

Datert: 21.05.1993
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 26.05.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Ser utenriksministeren de senere tids episoder med blant annet nektelse av landlov for russiske mannskaper som hemmende på samarbeids- utviklingen innen Barentsregionen, og vil utenriksministeren foreta seg noe som eventuelt fremmer samarbeidsklimaet?"


Les hele debatten