Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til olje- og energiministeren

Datert: 24.04.1997
Besvart: 30.04.1997 av olje- og energiminister Ranveig Frøiland

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Kvifor vart sekretariatet for Intsok (Internasjonalisering og samordning av oljeaktiviteten) lagt til Oslo i staden for til "oljebyen" Stavanger?


Les hele debatten