Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 19.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Overgang til meir miljøvenleg bensin på Statoil sine bensinstasjonar inneber at gamle tankar på den einskilde stasjon må skiftast ut. I samband med dette vurderer Statoil å leggje ned fleire mindre bensinstasjonar i distrikta.

Kva vil statsråden gjere for å medverke til at ei modernisering av tanksystema ikkje fører til nedleggjing av bensinstasjonar i distrikta?"


Les hele debatten