Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til landbruksministeren

Datert: 07.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Stortinget sluttet seg den 16. november 1992 enstemmig til landbruks- komiteens Innst. S. nr. 27 for 1992-93 til Dokument nr. 8:46 for 1991-92 om vilkår for produksjon av proteinkonsentrat basert på organiske biprodukter. Miljøverndepartementet, Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet ble anmodet om å finne en løsning på de forhold Dokument nr. 8:46 tok opp.

Når kan man forvente at saken er ferdigbehandlet i tråd med Stortingets vedtak?"


Les hele debatten