Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 19.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Vindfallskadane ved årsskiftet 1991-92 vart ei stor økonomisk belastning for mange skogeigarar. På grunn av omsettingsvansker vart ein del tømmer liggjande over og fall i kvalitet, og vi fekk nedgang i den ordinære tømmerprisen.

Vil statsråden sørgje for at skogeigarane får erstatning for kvalitets- forringinga og tømmerprisnedgangen?"


Les hele debatten