Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 19.05.1993
Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 26.05.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Eit utval la nyleg fram ei innstilling med framlegg til moglege endringar i lov om lønsplikt under permittering (permitteringslova).

Vil statsråden ta initiativ til å få vurdert ei mellombels oppheving av permitteringslova, i tråd med anbefalingar gjeve frå arbeidslivets partar i utvalet?"


Les hele debatten