Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til miljøvernministeren

Datert: 07.05.1993
Besvart: 26.05.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Miljøverndepartementet har avslått en søknad om import av bison til landbruksbasert kjøttproduksjon. Avslaget er blant annet begrunnet med veterinærmessige hensyn til tross for at Landbruksdepartementet ga import- tillatelse.

Hva er begrunnelsen for at Miljøverndepartementet overprøver veterinær- direktørens faglige skjønn?"


Les hele debatten