Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 19.05.1993
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 26.05.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Hvilke framdriftsplaner og behandlingsform er bestemt for slutt- behandlingen av bomstasjonens plassering på Hvalerveien?"


Les hele debatten